1.-16. júní 2024

27. maí 2024

Listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík

Stjórn Listahátíðar í Reykjavík auglýsir samkvæmt skipulagsskrá hátíðarinnar laust starf listræns stjórnanda. 

Listrænn stjórnandi  er yfir stofnuninni og er ráðinn af stjórn hennar til allt að fjögurra ára í senn. Listrænn stjórnandi setur tóninn varðandi listræna stefnu hátíðarinnar og ber ábyrgð á framkvæmd hennar gagnvart stjórn. Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga með gott listrænt innsæi.
 
Starfssvið:

 • Mótun listrænnar stefnu hátíðarinnar.
 • Daglegur rekstur og stjórnun.
 • Ábyrgð og framkvæmd á fjárhagsáætlun hátíðarinnar, þ.m.t. eftirfylgni og uppgjör.
 • Heildarskipulag og yfirsýn hátíðarinnar.
 • Samningagerð við listafólk, stofnanir og styrktaraðila.
 • Eftirfylgni styrkumsókna og fjáröflun fyrir hátíðina.
 • Þátttaka í markaðs- og kynningarmálum.
 • Ýmis önnur verkefni sem listrænn stjórnandi hátíðarinnar sinnir.

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af stjórnun og rekstri, þ.m.t. áætlanagerð, kostnaðareftirliti og uppgjörum.
 • Reynsla af menningarstjórnun auk þekkingar og áhuga á listalífi hérlendis og erlendis.
 • Þekking á markaðssetningu og sölu viðburða.
 • Reynsla af samningagerð.
 • Leiðtogahæfileikar og skapandi hugsun við verkstjórn og framkvæmd verkefna.
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum, metnaður og jákvætt viðmót.
 • Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti.
 • Hæfni til að koma fram á innlendum og alþjóðlegum vettvangi og miðla upplýsingum á aðgengilegan hátt.

 
Listahátíð í Reykjavík var stofnuð árið 1970 og stendur fyrir alþjóðlegri listahátíð annað hvert ár. Hátíðin er í stöðugri þróun. Aðild að Listahátíð í Reykjavík eiga menningar- og viðskiptaráðuneytið, Reykjavíkurborg og fulltrúaráð sem er skipað helstu lista- og menningarstofnunum.

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og listrænni sýn.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk.

Nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Margrét Stefánsdóttir (margret@vinnvinn.is). 

Sæktu um starfið hér.