1.-16. júní 2024

Umhverfisstefna Listahátíðar í Reykjavík

2023 - 2025

Að forgangsraða sjálfbærni og umhverfisvernd hefur aldrei verið mikilvægara en nú. Á það við um svið menningar og lista líkt og önnur svið lífsins. Hjá Listahátíð í Reykjavík er nú sem fyrr lögð höfuð áhersla á gæði og slagkraft listviðburða en ekki verður umflúið að horfast í augu við hvaða áhrif ákvarðanir okkar og gjörðir hafa á umhverfið og bregðast þarf við með ábyrgum hætti.

Hjá Listahátíð er leitað allra leiða til að minnka kolefnisfótspor starfseminnar án þess þó að það sé á kostnað aðgengis eða inngildingar. Að stefna að sjálfbærni er ekki einungis skylda okkar heldur býður upp á tækifæri til sköpunar og hefur jákvæð áhrif á samfélagið til framtíðar.

Yfirmarkmið umhverfisstefnu Listahátíðar

1. Sjálfbær þróun og umhverfisvernd er leiðarljós í allri starfsemi hátíðarinnar, jafnt í stóru sem smáu.

2. Kolefnisfótspori hátíðarinnar er haldið í lágmarki og stöðugt er leitað leiða til að gera betur í þeim efnum.

3. Markvisst og stöðugt er dregið úr úrgangi bæði á skrifstofu og í tengslum við hátíðina sjálfa og endurnýtt og endurunnið eins og kostur er.

Dagskrárgerð

 • Leitað verður leiða til að áætla kolefnisfótspor hvers viðburðar fyrirfram og það haft til hliðsjónar við verkefnaval.
 • Listahátíð tekur þátt í umræðu um umhverfismál og loftslagsvá með því að setja á dagskrá valin verkefni sem nálgast þessi flóknu viðfangsefni á listrænum forsendum.
Listahátíð nálgast val verkefna og dagskrárgerð af ábyrgð og í samhljómi við gildi hátíðarinnar um virðingu fyrir umhverfinu.

Framkvæmd hátíðar

 • Óþarfa flutningur á efni til landsins verður lágmarkaður.
  Efni í leikmyndir, tæknibúnaður og annað sem til þarf fyrir sýningar sem koma erlendis frá er reynt að finna á staðnum eftir því sem kostur er, til þess að lágmarka kolefnisfótspor vegna farmflutninga.
 • Fjölda lista- og tæknifólks sem ferðast erlendis frá vegna viðburða skal halda í lágmarki.
  Nýta skal lista- og tæknifólk innanlands svo lengi sem það skerðir ekki listræn gæði verkefnisins.
 • Kolefnisfótspor hvers viðburðar er reiknað út eftir því sem kostur er og leitast við að finna heppilegar mótvægisaðgerðir.
 • Listafólki sem kemur langt að er boðið að dvelja lengur á landinu ef kostur er til þess að dýpka áhrif komu þeirra.
  Þeim er t.d. boðið að taka þátt í tengslamyndandi viðburðum með listafólki á Íslandi, halda námskeið og/eða kynningar.
 • Gestir Listahátíðar eru hvattir til að nýta almenningssamgöngur.
  Upplýsingum um almenningssamgöngur á viðburðastaði er komið skýrt á framfæri bæði á heimasíðu hátíðarinnar og í kynningarriti.
 • Listahátíð sér til þess að á öllum viðburðarstöðum séu aðstæður til þess að flokka sorp.
 • Við val á veitingum á viðburðum hátíðarinnar og fyrir listafólk skal alltaf leitast við að finna umhverfisvænustu kostina.
  Boðið verður upp á grænmetisfæði og/eða mat unninn úr hráefni úr nærumhverfi.
 • Glös og aðrar matarumbúðir á Listahátíð, bæði fyrir gesti og listafólk, eru annað hvort margnota eða endurvinnanlegar.  
Við alla framkvæmd Listahátíðar er leitast við að takmarka efnisnotkun, nýta sem mest það sem til er á staðnum og halda kolefnisfótspori í lágmarki.

Kynningarefni

 • Listahátíð leggur áherslu á kynningu á netinu.
 • Prentuðu efni er haldið í lágmarki án þess þó að vera á kostnað aðgengis.
 • Allt prentað efni er frá umhverfisvottuðum prentstofum.
 • Við hönnun og framleiðslu á merktri vöru og merkingum í almenningsrými skal gæta þess að velja alltaf umhverfisvænustu kostina sem í boði eru.
 • Gætt er að því að framleiða og prenta ekki meira efni en nauðsynlegt er.
Við hönnun og framleiðslu á kynningarefni leitast Listahátíð ætíð við að hafa umhverfissjónarmið að leiðarljósi og að framleiða ekki meira af slíku efni en nauðsyn krefur.

Rekstur

 • Starfsfólki hátíðarinnar er kynnt umhverfisstefna hátíðarinnar þegar það hefur störf.
 • Starfsfólk hátíðarinnar er hvatt til að nýta aðra samgöngumáta en einkabílinn til og frá vinnu með sérstökum samgöngusamningi og samgöngustyrk.
 • Á skrifstofu er sorp flokkað og endurunnið eins og mögulegt er.
 • Ætíð skal leitast við að láta frekar gera við tölvubúnað sem og annan búnað áður en ráðist er í að kaupa nýtt.
 • Útprentun á efni á skrifstofu er haldið í lágmarki.
 • Reikningar eru undirritaðir rafrænt.
 • Ferðalögum starfsfólks er haldið í lágmarki og haldið er kolefnisbókhald yfir ferðalög þeirra. Gripið til mótvægisaðgerða eftir því sem kostur er.
 • Matarílát á skrifstofu Listahátíðar eru margnota.
 • Hreinlætisvörur sem notaðar eru á skrifstofu Listahátíðar skulu allar vera umhverfisvottaðar.
 • Birgjar hátíðarinnar eru valdir með umhverfissjónarmið að leiðarljósi og umhverfisvænasti kosturinn alltaf tekinn ef mögulegt er.
 • Hjá Listahátíð er meðvitund um kolefnisfótspor rafræns efnis og þess er gætt að slíkt safnist ekki upp að óþörfu.
  Eftir hverja hátíð verða rafræn gögn sem safnast hafa upp yfirfarin, flokkuð með tilliti til varðveislugildis og lágmörkuð útfrá því.
 • Leitað verður tilboða til að reikna út heildar-kolefnisfótspor hátíðarinnar og vinna sjálfbærnisskýrslu.
  Stefnt er að því að koma upp mælanlegum sjálfbærnimarkmiðum útfrá þeim útreikningum.

Listahátíð sýnir ábyrgð hvað varðar orkunotkun, samgöngur, efnisnotkun, úrgang og endurvinnslu í öllum almennum rekstri.

Þessi stefna er lifandi plagg sem verður endurskoðuð a.m.k. árlega og aðgerðum bætt við eftir því sem við á.

Umhverfisstefna Listahátíðar í Reykjavík 2023 - 2025 var samþykkt á stjórnarfundi þann 28. apríl 2023.